Ön Terbiyede kullanılan maddeler
Pamuklularda iyi bir ön terbiye, yünlülerde doğru bir yıkama ve iyi bir apre, bütün sentetiklerde fakat özellikle poliester mamullerinde doğru bir termofiksaj yapılmadan başarılı bir ön terbiyeden bahsetmek mümkün değildir. Bir tekstil firmasında yapılan bir araştırmaya göre, hataların yalnızca %23’ü gerçek boyama ve baskı, %11’i apre hatası olup geri kalan dolaylı ve dolaysız ön terbiye hatasıdır. Beyaz, boyalı ve baskılı bütün kumaşların ilk gördükleri terbiye işlemi olan ön terbiye işlemleri sonucunda, kumaşta daha önce varolan bazı düzgünsüzlükler ortadan kaldırılabileceği gibi, kumaşta yeni hataların, düzgünsüzlüklerin oluşmasına neden olabilmektedir. İşi zorlaştıran ve birçok durumda iyi ve doğru bir ön terbiyenin önemini idrak edebilmesine neden olan sebep, ön terbiye sonucu meydana gelen hataların büyük bir kısmının hemen belli olmayıp ancak baskıdan ve özellikle düz boyadan sonra görülür hale gelmektedir. İyi bir ön terbiye işlemi sonucu yalnızca, kumaşta liflerin içinde veya dışında bulunan haşıl, çepel, yağ, mum, pektin, hemiselüloz, renkli madde vb. gibi yabancı maddelerin iyi bir şekilde uzaklaştırılması ve dolaysı ile iyi bir hidrofillik ve beyazlık derecesinin sağlanması yeteli değildir. İyi bir ön terbiyeden bahsedebilmek için; 1.Sağlanan bütün etkilerin ( Çepel dökülmesi, haşıl sökülmesi, hidrofillik, beyazlık, liflerin şişmesi, pH değeri ve lifteki nem miktarı gibi) homojen olması, 2. Liflerin zarar görmemesi, 3. Kumaşta kırık meydana gelmemesi, 4.Kumaşın boyut değişmezliğinin iyi olması gibi hususların da sağlanması gerekmektedir. Ön terbiye işlemleri kumaşa prensip olarak şu şekilde yapılır: 5. Temelde bloke edilmiş olan reaktif guruplar serbest hale gelir. 6. Daha sonraki boyama ve basma gibi terbiye işlemlerinin etkilerinin tam olarak eldesi sağlanmış olur. İyi bir şekilde yapılan ön terbiye işlemi sayesinde; Yeniden boyama ve düzeltme gibi işlemlerin masrafı azalır. “İkinci kalite mal” nedeniyle ortaya çıkacak zararlar engellenir. Lifin yapısında bulunana yabancı maddeler uzaklaştırılır. Mesela ham pamuk ve bundan elde edilmiş olan ham pamuklu kumaşın üzerinde dikkat çekecek kadar madde ve pislikler bulunur.